SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Słowackie góry » Wysokie Tatry » Krywań (Kriváň)

Krywań (Kriváň)

Krywań (Kriváň) znajdziemy w zachodniej części Wysokich Tatr, na końcu długiego grzbietu krivańskiej razsochy, z głównego grzbietu Wysokich Tatr z Czubriny. Krywań, który wynosi 2494m, jest symbolem niepodległości Słowaków i motywem poezji generacji szturovskiego. Kiedy dotrzemy na sam szczyt, możemy zobaczyć kamień pamiątkowy, na którym można się dowiedzieć o historycznej wędrówce Szturovców. Następnie na szczycie można zauważyć fakt, że stąd rozbiega się kilka grzbietów. Południowo-zachodni grzbiet zmierza do Wyższych i Niższych Piehybou wzniesień i na Grunik. Południowy grzbiet dąży przez Daksnerovo Sedlo i Mały Krywań aż Nad Pavlovou. Krywań jest przetkany górniczymi sztolniami, które dokładają nam wzmianki o przeszłości górniczej w tym miejscu.